Context onderzoek

Je bent niet alleen op de wereld. En alles is met elkaar verbonden. Op internet wordt dat extra tastbaar. Dat verhoogt de concurrentie, maar creëert ook kansen.

Wat heeft impact op je markt en op de consument? We analyseren de trends die voor jou van toepassing zijn op macro-, meso- en microniveau. Hoe gaat de consument om met die nieuwe trends? En hoe reageren je concurrenten daarop? Vooral een buitenstaander kan op deze vragen antwoorden formuleren.

Kansen kennen en grijpen

Binnen de context van veranderingen in de markt zijn er ongetwijfeld opportuniteiten en bedreigingen voor je sector en je bedrijf. Ze kennen is een eerste stap, er iets mee doen een belangrijke tweede.

Inzichten

Het resultaat van dit contextonderzoek is een verzameling inzichten die jou een tactisch voordeel kunnen geven. Wij nemen ze mee in de digitale strategie, zodat betere online resultaten vorm krijgen.

Meer weten over context onderzoek?

Inzichten verwerven met Wijs

We duiden trends en leveren je tactisch voordeel.

contacteer ons