Content strategie

Content is king. Daarvoor komen bezoekers naar je site. Maar wil je een boodschap voor iedereen, of voor iedereen een boodschap?

Je hebt heel wat te vertellen. Fijn. Hoe vertalen we dit online? Hoe kunnen we al die informatie opsplitsen, organiseren en verpakken zodat iedereen binnen een paar klikken aan antwoord op zijn vraag vindt? Misschien merken we nog lacunes op, die nochtans voor meer SEO-verkeer op je website zouden zorgen.

Denk ook even buiten je website: ontdek de verschillende platformen waarop je zinvolle content kan bijdragen. Ga op zoek naar die plaatsen waar je potentiële klanten zitten. Laat je daar opmerken. En lok ze dan naar je eigen website.

Voor iedereen een boodschap

Doelgroepen bepalen voor je organisatie is heel nuttig, maar online kan je dat niet zomaar kopiëren. Online moet je uitgaan van verschillende user types. Wat zijn hun noden, verwachtingen en ambities? Dat bepaalt de content die je moet voorzien op de website.

Effect meten

Om dit allemaal te meten moet je oog hebben voor reach en rankings, maar zeker ook voor engagement. Je wil de lezer immers aanzetten tot actie. Dat kan een bestelling zijn, maar ook een like of retweet.

Online succesverhaal

Online communicatie is geen boek dat zich laat lezen van begin tot einde. Het is eerder een roleplayer game waarin een aantal gegevens vastliggen, maar waarin heel wat verhaallijnen mogelijk zijn. Samen met jou bepalen we het verhaal.

Meer weten over content strategie?

Je hebt iets te vertellen?

Wijs tekent samen met jou een content strategie uit.

contacteer ons