Analyse en strategie

Diensten / Analyse en strategie

Onderzoeken en begrijpen

Het grondig begrijpen van zowel je gewenste klant als de sterktes en positionering van je bedrijf, en dan die twee met elkaar verbinden - dat is het doel van analyse en strategie.

Analyse en strategie zijn twee zijden van dezelfde munt. Zonder gegronde informatie is het onmogelijk een goede digitale strategie uit te bouwen. Aan de andere kant is het doelloos verzamelen van data zonder er nuttige inzichten uit te halen van weinig nut.

De juiste vragen stellen

Bij de analyse zoomen we in op 3 aspecten.

Eerst leren we de organisatie grondig kennen. Hoe is het bedrijf opgebouwd? Wie zijn de stakeholders? Wat zijn sterktes en pijnpunten?

Daarna onderzoeken we de positionering van het bedrijf in de sector. Hoe verhoudt het bedrijf zich tegenover z’n concurrenten? Hoe evolueerde de sector de laatste jaren en waar gaat die naartoe? 

Vervolgens voeren we een diepgaand onderzoek uit naar de doelgroep. Bereiken we de huidige klanten al? Hoe kunnen we dat beter doen? Zijn er nieuwe doelgroepen die we kunnen aanspreken?

Van inzichten naar actie

De verworven inzichten worden pas nuttig als er op ingespeeld wordt. Dat gebeurt door een toegepaste digitale strategie.

Met de verzamelde data hebben we een goed inzicht in zowel de huidige situatie van het bedrijf en de sector, als in de noden en wensen. Die twee verenigen we om de optimale online aanpak van jouw organisatie op een overzichtelijke manier in kaart te brengen, gestaafd met duidelijke data.

Daarnaast toetsen de optimale situatie aan de digital maturity van je bedrijf en zorgen voor een concreet plan van aanpak én de begeleiding om die situatie te bereiken.

Analyse en strategie

KBC Bank
Partena
vdab
Carrefour

Klaar voor de volgende stap in digitaal? Jasper en Evi helpen jou verder.

Maak een afspraak

Bel ons +32 9 335 22 80